Leggðu eins og meistari


E


Ósk um endurupptöku ákvörðunar um álagningu stöðvunarbrotagjalds

Endurupptaka (andmæli)

Ákvörðun um álagningu

Endurupptaka

(andmæli)

Gjaldskrá

Gjald fyrir íbúakort er 8000 kr. árið. 


Íbúakort er gefið út í eitt ár í senn. Íbúakort gildir þó aldrei lengur en húsaleigusamningur, sbr. 1. lið. Íbúakort skal greitt fyrirfram. Sama gildir um endurnýjun korta. Til frádráttar getur komið ef um er að ræða endurútgáfu vegna breytinga á bílnúmeri og skal þá árgjald kortsins lækka fyrir hvern heilan mánuð sem eftir er af gildistíma eldra korts, að hámarki 8 mánuði. Breytist aðstæður korthafa, svo sem vegna flutnings, sölu bifreiðar eða af öðrum ástæðum sem valda því Nr. 591 21. maí 2015 að skilyrði til útgáfu íbúakorts eru ekki lengur uppfyllt ber að skila kortinu til Bílastæðasjóðs Reykjavíkur. Íbúakort eru ekki endurgreidd.